Behandlingsformer

EFT – UTVIDET TANKEFELTTERAPI

EFT – Emotional freedom technique – er en veldokumentert metode for å få tak i rot-årsaken til utfordringene dine. Ved å tappe på sentrale akupunkturpunkter mens man fokuserer inn på følelsene frigjør man spenninger i kroppen. Samtidig brukes språket for å være med på å endre hvordan du oppfatter hendelser og dermed hvordan de påvirker deg. Mange er overrasket over hvilke hendelser som forårsaket problemer, og får en bedre hverdag etter å ha løst opp i store og små traumer. EFT kan brukes mot de fleste utfordringer, og er veldig bevisstgjørende og frigjørende.

Tilbys primært i Sandnes, enkelte dager tilgjengelig i Moss.
Bestill på telefon: 97675331, eller mail: meliorate.coaching@gmail.com.

COACHING OG TERAPI

Ofte er det ikke nok med å fokusere på fremtidens ønsker, når mønstre ikke tillater deg å komme dit. Eller frigjøre et problem, men uten å vite hvor du vil – i mange tilfeller har man begge resultat ved å kombinere coaching med terapi; Coaching for skape resultatene du ønsker, og terapi for å løse opp i rot-årsak til utfordringene som hindrer deg i nå målene dine. Hvordan komme i mål, når du holdes tilbake av begrensende overbevisninger eller frykt?
Tilbys primært i Sandnes, enkelte dager tilgjengelig i Moss.
Bestill på telefon: 97675331, eller mail: meliorate.coaching@gmail.com.

HYPNOTERAPI

Ved å koble ut arbeidsminnet i hjernen, logikken og analysen, får man en dyp indre ro, og kontakt med underbevissheten. Man kan da jobbe med positive affirmasjoner for å endre tankemønstre eller vaner. Hypnoterapi kan helpe med mye, for eksempel:
– Røykeslutt og andre avhengigheter
– Søvnproblemer, stress og uro
– Angst og fobier
– Depresjoner
– Selvbilde
– Spiseforstyrrelser og andre former for selvsabotasje
– Konsentrasjonsproblemer
– Fysiske smerter
– Vektendringer
– Skolestress og nerver
– Takle sykdom
– Og mye annet

Hypnoterapi har en beroligende effekt 🙂
Tilbys primært i Sandnes, enkelte dager tilgjengelig i Moss.
Bestill på telefon: 97675331, eller mail: meliorate.coaching@gmail.com.

REGRESJONSTERAPI

Gjennom dyp transe/avslapning kan man få tilgang til det som ligger i din underbevissthet. I en slik tilstand kan man gå tilbake i tid og oppleve hendelser og følelser knyttet til den tiden. Regresjon brukes for å løse opp i opplevelser fra fortiden og hvordan de påvirker deg i dag. Eller for få stilne sin nysgjerrighet. Mange bruker regresjon for å gå til tidligere liv… Noe som kan være veldig spennende, uavhengig av om vi faktisk har levd tidligere eller vi bare fantaserer eller skaper en metafor. Kanskje oppdager du noe nytt om deg selv?

Tilbys primært i Sandnes, enkelte dager tilgjengelig i Moss.
Bestill på telefon: 97675331, eller mail: meliorate.coaching@gmail.com.

COACHING

Gjennom samtale og anerkjente coaching-verktøy får du hjelp til å tydeliggjøre mål og drømmer, identifisere hva som hindrer deg og hva som skal til for at du skal få de resultatene du lengter etter. I en coching-samtale er fokus på nå- og fremtid, og hva du bør endre for å til de endringene i livet du lengter etter. Det er lite snakk om hvorfor det er som det er, det er resultatene vi vil ha. – Handling gir forvandling.

Tilbys primært i Sandnes, enkelte dager tilgjengelig i Moss.
Bestill på telefon: 97675331, eller mail: meliorate.coaching@gmail.com.

PSYCH-K – PSYKOLIGISK KINESIOLOGI

Hva er PSYCH-K™?
PSYCH-K™ – nøkkelen til å frigjøre tankemønster fra uønskede begrensninger og utløse menneskelig potensial!
PSYCH-K™ står for psykologisk kinesiologi og tilbyr et mangfold av sikre, enkle og effektive verktøy med god effekt for å “omprogrammere tankesett” i underbevisstheten. Med disse verktøyene kan det som hemmer og begrenser deg omskapes til noe som bistår på veien til å lykkes… enkelt og lettvint.
PSYCH-K gir direkte støtte til kommunikasjonen mellom sinnets bevisste og underbevisste del. Det innebærer også prosesser som forsterker samhandlingen mellom begge hjernehalvdeler. I en ”whole-brain” tilstand reduseres motstanden mot endringer i den underbevisste programvaren som er utgått på dato. LES MER OM PSYCH-K HER.

Tilbys primært i Moss, enkelte dager tilgjengelig i Sandnes.
Bestill time her.

ØREAKUPUNKTUR

Øreakupunktur (Auriculoterapi) er en lære som påvirker meridianer i kroppen, til å forsyne alle kroppens organer med energi.
Ved å stimulere forskjellige punkter i meridianene som passerer øret, kan man påvirke energiflyten og i de fleste tilfeller endre symptombildet.
Øreakupunktur egner seg for lette tilstander som f.eks:

– Stress
– Angst
– Muskulære plager
– Søvnproblemer
– Lettere psykiske plager
– Avhengighet (spesielt nikotin)
– Lettere allergiske reaksjoner
– Hodepine

Tilbys primært i Moss, enkelte dager tilgjengelig i Sandnes.
Bestill time her.

MATINTOLERANSETESTING

Matintoleranse er et stadig økende problem, men de fleste mennesker er ikke klar over at det kan være en sammenheng mellom de plagene de har, og maten de spiser.
Det viser seg imidlertid, at svært mange har, det vi kaller et LGS Syndrome – ”lekk tarm”. D.v.s. at maten vi spiser forgifter oss, når den som ufullstendig nedbrutte proteiner, via denne lekke tarmen, går direkte ut i blodbanene.
Elisa-test. Vi benytter testen til firmaet EU Biotek, som er en Elisa-test. Dette er en ikke en ny metode, men den er kjent for å være den mest pålitelige testen på markedet. Det går ut på at det tas en blodprøve av klienten. Denne blir i laboratoriet fordelt i 96 ulike bokser. Så putter man proteiner fra 96 ulike mattyper oppi her og måler i hvilken grad immunstoffene i blodet reagerer med proteinene. Hvis klienten f.eks. har intoleranse mot hvete vil det finnes immunstoffer i blodet nettopp fordi klientens immunsystem er vant til å reagere mot hvete. Resultatet presenteres i et søylediagram som for hver testede matvare da viser i hvilken grad man tåler / ikke tåler den matvaren. LES MER PÅ DENNE SIDEN, eller hos EU Biotek.

Tilbys primært i Moss, enkelte dager tilgjengelig i Sandnes.
Bestill time her.