Heidi S. Andersen

Personlig veileder og Terapeut

MELIORATE COACHING
EFT – Regresjonsterapi – Coaching – Hypnoterapi:
Kontakt meg gjerne på telefon: 97675331, eller mail: meliorate.coaching@gmail.com

En sesjon tar normalt 1-1,5 time, med unntak av første gang hvor jeg setter av 2 timer slik at vi kan bli litt kjent.
Det er mulig å kjøre en sesjon via video/skype, men det forutsetter at vi har møttes og at det virker fornuftig.
Eller at vi jobber med ren coaching. Jeg har fokus på å bygge tillit, slik at du opplever deg trygg og ivaretatt gjennom hele timen.
Alt er selvfølgelig konfidensielt! Det lagres navn og kontaktinformasjon om deg, godt adskilt fra eventuelle korte notater knyttet mot fornavn, for bruk i neste sesjon. Et forløp går vanligvis over 3-5 sesjoner.
En time starter med at vi snakker litt om hvordan du har det, hva som plager deg mest og hva du ønsker å oppnå med timen. Det hender jeg gjør en rask kartlegging, en slags benchmarking, på ulike områder av livet ditt, i tillegg til å tydeliggjøre målsetningen din. Dette for å bedre se hvilken effekt sesjonene faktisk har hatt i etterkant. Deretter forteller jeg litt om metode og teknikk jeg tenker å gjøre; hva det innebærer, hva som kan skje. Vi gjør ikke noe du ikke ønsker selv.
I en terapisesjon, hvor vi går inn materien, er det noen som ikke føler så mye, mens andre har sterke reaksjoner, etterfulgt av lettelse og kanskje litt forundring. Noen synes det er fascinerende, andre analyserer alt, snakker seg gjennom, eller bare slapper dypt av og observerer hva enn de opplever.
Det er og de som bare vil bare bli i den deilige roen de får.
Felles for samtlige er at de har alle uttrykt takknemlighet , de føler seg lettere, og mange er forundret over hvilke hendelser fra fortiden som var relatert til problemet de slet med nå.
Før vi avslutter timen, prater vi om hva som dukket opp og hvordan du reagerte. Vi ser på de aha-opplevelsene du fikk og hvordan dette kan være med på å endre tanker og mønstre i deg. Vi ser på hva du kan gjøre videre fremover, og mange avslutter med en klem.

Hvorfor vente? Bestill time her.

Jeg har til gode at noen synes det er bortkastet, at de ikke fikk noe ut av timen eller skulle ønske de ikke hadde kommet.
Samtlige har hatt positive endringer i sin indre tilstand og har opplevd at ting har blitt bedre. På siden min ligger det noen referanser jeg har mottatt, les gjerne disse for å høre hvordan andre har opplevd å gå til Meliorate Coaching (de legges ut om ikke lenge….)“Hvis du skulle ønske noe var annerledes… og du vil endre det; Hvis ikke nå, når da?”

Bestill time her.