ADHD/ADD

AD/HD: Attention Difenciency Hyperactive Disease
(Manglende Oppmerksomhet Hyperaktiv Sykdom!)

Myndighetene  antar at cirka fem prosent av alle barn og ungdommer i skolepliktigalder har ADHD. Det vil si ca. ett barn i hver skoleklasse…!!

Er ADHD/ADD en sykdom?

Det finnes to svar på dette spørsmålet, avhengig av hvem du spør.

Enkelte grupperinger mener at ADHD/ADD er en sykdom. Til den gruppen tilhører ADHD-foreningene i verden, som i tillegg mener at ADHD er funksjonshemmende.

En annen gruppering mener at ADHD/ADD ikke er noen sykdom, men en tilstand som kan være forårsaket av ulike faktorer, som f eks:

• En konsekvens av traumatiske opplevelser,

• Oppdragelse

• Sosialt miljø

• En kombinasjon av enkelte egenskaper hos individet.

• Etc

Denne grupperingen har ikke noen sentralorganisasjon som representerer dem, men består likevel av leger, forskere, psykologer, psykiatrikere, lærere, foreldre og andre. Årsaken til at de ikke er organisert er blant annet økonomi: De får ikke støtte fra verken staten, legemiddelindustrien eller andre.

Kilde: ADHD Alternativ

Matveien.com mener:

En teori ang. ADHD er at det ofte dreier seg om kosthold, eller ubalanser i vitamin/mineralstatus i kroppen. Vi ser ofte likhetstrekk i  mineralanalyser hos barn med ADHD, bl.a. mangel på og overskudd av enkelte mineraler og opphopning av toksiner.

Matintoleranse er et begrep som stadig oftere dukker opp i forbindelse med AD/HD og liknende diagnoser, veldig ofte spiller melkeprodukter en stor rolle.

Blodsukkerbalansen hos barn kan også ha en utløsende faktor i forhold til urolige barn.
Inntak av fine karbohydrater, søtsaker og fargestoffer kan i enkelte tilfeller trigge hyperaktiv adferd.

Ved å kutte ut enkelte ting i kosten, gi tilskudd i form av det som oppretter balansen igjen og fiskeoljer som styrker cellemembranen i hjernen og sentralnervesystemet, ser man ikke sjelden en fantastisk bedring av symptomene.

For å finne ut om et noen med diagnosen AD/HD har et vitamin/mineralproblem, må det tas en hårmineralanalyse, men det kan være like nyttig å se på en matintoleranseprøve hvordan en pasient danner antistoffer (IgG) mot et utvalg matvarer.

Det er også en smart idè å teste for matintoleranser, candida og mel/melkeallergier.

Enkle tiltak kan uansett gjøres, for å se om disse kan bedre tilstanden.

Artikler:

Norsk fiskeolje mot ADHD
Skoleflinke barn med omega3
Miljøgifter kan gi ADHD
Hva er ADHD


Translate »