Ubalanser

HVORDAN OPPSTÅR UBALANSER ?

De viktigste er:

MODERNE DYRKNINGSMETODER
Kunstgjødsel er den viktigste årsaken til mineralmangel i dyrket mat, og dermed i oss mennesker. Forskjellen på biologisk og kunstgjødslet mat er DRAMATISK. Biologisk mat inneholder ofte dobbelt så mange mineraler i gjennomsnitt. Ved kunstgjødsling tilføres bare de viktigste mineralene som gjør at plantene vokser raskt (større profitt). Dette utarmer plantene for de øvrige mineralene, som også er viktige. I tillegg brukes det sprøytemidler som forgifter plantene. Når vi får denne giften i oss, blir vi ikke bare forgiftet, men giften forrykker også balansen mellom mineralene i kroppen.

MINERALMENGDEN I JORDSMONNET
Det er store naturlige forskjeller på mengden mineraler i jorda ulike steder på kloden (uavhengig av kunstgjødsling). Også lokalt kan det variere en del. Disse forskjellene gjenspeiles i plantene som vokser i jorda. Man har derfor slett ingen garanti for at mineralmengden/(balansen i jordsmonnet) i plantene du spiser passer dine individuelle behov, dessverre. Velkjent er historien fra et område i Kina, d alle menn døde i 50-års alderen. Amerikansk forskning avslørte at årsaken var mangel på selen i joda. Ved tilskudd ble dette problemet eliminert.

STIMULANSER OG MEDISINER
Narkotika, tobakk, alkohol, kaffe og sort te forrykker mineralbalansen. Det samme gjør langvarig forbruk av medisiner.

DÅRLIGE MATVANER
All mat med hvitt mel eller sukker, pølser, pommes frites, frossenpizza, ferdigmat m/kort oppvarming og annen junk food.

SYKDOMMER OG DÅRLIGE ORGANFUNKSJONER
Mange sykdommer forrykker mineralbalansen. Det samme gjør dårlig tygging, lite magesyre, rask/langsomt stoffskifte og dårlig blod- og lymfesirkulasjon.

FORURENSNING
Forurensning forrykker mineralbalansen i kroppen i ugunstig retning. Dette foregår på mange ulike måter.

NEGATIVE PSYKOLOGISKE MØNSTRE/STRESS
Psyken påvirker i høyeste grad mineralene i kroppen. Dette virker begge veier, psyken påvirker mineralene og mineraltilskudd påvirker psyken. Et eksempel som ilustrerer begge forholdene: Stress gjør at magnesium skilles ut av kroppen. Magnesiummangel kan igjen bl.a medføre nervøsitet og «kort lunte». Ved tilskudd kan dette problemet elimineres. Nettopp magnesium er det mineralet som folk oftest mangler.

HARD FYSISK BELASTNING
Dette medfører økt behov for mineraler. Idrettsfolk bør passe på her.

SPESIELLE NATURLIGE BEHOV
Hvert menneske er individuelt, også når det gjelder behov for mineraler. Kanske passer matens mineralinnhold dårlig for dine behov.

Translate »