Kreft

Kreft er samlenavnet på rundt 200 ulike kreftformer. De har mange fellestrekk, men det er også mye som skiller dem fra hverandre. Derfor vil sykdomsforløpet, behandling og overlevelse variere.

Kroppen produserer hele tiden nye celler til erstatning for de som naturlig dør. For at nye celler skal produseres, dobler en celle sitt arvestoff (DNA) og deler seg i to celler, så i fire  osv. Ved kreft har det oppstått skader (mutasjoner) i cellens arvestoff, slik at cellene deler seg ukontrollert. Etter hvert som disse kreftcellene fortsetter å dele seg ukontrollert, skjer det en opphopning av kreftceller i organet der veksten startet. Det vil etter hvert dannes en kreftsvulst.

Det kan ta opptil 20 år fra første gang det skjer en feil ved celledelingen til en svulst er stor nok til å bli oppdaget. Etterhvert vil den også kunne gi symptomer.

Minst ett av tre krefttilfeller har sammenheng med levemåten vår. Vi har ingen garanti mot å utvikle kreft, men vi kan ta noen valg som reduserer risikoen som å unngå tobakksbruk, være forsiktig med alkohol og sol, mosjonere og ha et sunt kosthold.

Andre faktorer som miljø og arv kan øke risikoen for kreft. Men det er fortsatt vanskelig å gi klare årsaker til at noen får kreft og andre ikke.

I de tilfeller hvor kreft er en arvelig sykdom er man født med en eller flere genforandringer som innebærer en større risiko for å utvikle kreft.

Matveien.com mener:

Kreft er et ekstremt komplekst tema, både fordi kreft er en alvorlig diagnose og fordi kreft utvikler seg med ekstreme forskjeller med henhold til spredning, tidsforløp og typer hos forskjellige mennesker.

Felles for alle, er at kreft består av unaturlig celledeling.

Vi har ingen forutsetninger for at vi kan helbrede kreft, men vi mener allikevel at mye kan gjøres, for å trygge kroppens næringsinntak, sørge for et optimalt fungerende immunforsvar og forberede kroppen på å kunne helbrede seg selv, eller støtte planlagt tradisjonell behandling.

Vi blander oss aldri opp i leger og sykehusets anbefalinger og vil heller aldri sette i gang immunstyrkende prosesser for de som skal ta i mot behandling som krever nedsatt immunforsvar.

Vi mener at kreft kan oppstå hos hvem som helst, men at det ikke skader å forsøke å forebygge at det skal skje.

Ved å redusere på kreftfremkallende mat, samt øke inntaket av krefthemmende mat, urter og næringsstoffer, mener vi at vi kanskje kan være behjelpelige med å bekjempe sykdommen sammen med tradisjonell behandling.

Kreftpasienter må selv ta ansvar for de råd vi gir og gjøre dette på eget ansvar.

Det vi kan tilby er flg:
– Psych-K (for å endre underbevisste tanker som kan trigge stress)
– Urtemedisin (Bl.a. med chaga)
– Immunstyrking (Med f.eks. betaglukaner og vitaminer/mineraler)
– Rådgivning innen ernæring og mat som kan være skadelig
– Rådgivning innen mat, vitaminer og mineraler som kan være gunstig

For rådgivning:

Translate »