Psych-K ™

”Hvis du tror du kan og hvis du tror du ikke kan – så har du rett.” – Henry Ford

Metoden er ikke ubehagelig og den er velegnet for å fjerne gamle tankemønstre, fobier, traumer og stress.

Den er effektiv og man får gjort mye i løpet av 5-6 klokketimer, fordelt over 2-3 konsultasjoner.

Faktum er at PSYCH-K® kan fungere positivt for de fleste mennesker. Det er en multifunksjonell, tverrfaglig prosess for å hjelpe personer med å nå sine mål i livet og redusere forstyrrende tanker.

Hos noen mennesker kan det hjelpe til å endre den begrensende underbevisste tro, som ofte blokkerer uttrykket for ens fulle potensial i livet.

Ved hjelp av en profesjonell fasilitator/terapeut, blir PSYCH-K® et effektivt supplement til tradisjonelle innsiktsbaserte samtaleterapier.

For personer som har fysiske helseutfordringer, er det også en måte å komplimentere standard medisinsk behandling ved å bidra til å aktivere kroppens naturlige selvhelbredende egenskaper.

Vi jobber med teknikken som kalles Psych-K (Psykologisk Kinesiologi), for å hjelpe andre mennesker å nå inn til sine underbevisste tanker.

Vi er alle ansvarlig for valg vi tar i livet, men noen ganger kan man bli forvirret, da intuisjonen (underbevisstheten) ikke alltid er enig med din bevisste sans.

Kanskje man står i mellom to valg men ikke helt vet hva man skal velge mellom og trenger et svar fra sitt indre.

Eller kanskje man bare trenger en bekreftelse på at det man gjør er rett.

Noen ønsker en dypere forståelse av sitt liv og sine problemer og noen ønsker å vite hva de innerst inne skal velge.

Man kan også bruke Psych-K til å frigjøre en del låste tankesett, samt endring av tankemønstre som gir problemer. F.eks angst, bekymringer og fobier.

I det store og det hele minner Psych-K litt om hypnose, men man er våken og bevisst under hele prosessen.
Man er med å ta valgene underveis og det vil ikke oppstå ubehagelige situasjoner, fordi ditt indre vil alltid gi deg svar på hva som er best for deg.

Psych-K dreier seg om å bruke kinesiologi (muskeltesting) for å åpne opp dine underbevisste tanker og gi svar.
I tillegg er det utviklet flere øvelser og teknikker som hjelper en videre for å endre uønskede tanker man finner på veien.

Velkommen til alle som er interessert i en endring i livet.

PSYCH-K™: Bakgrunn

Ditt liv er et speil av dine tankemønster. Tankemønster styrer oss fra underbevisstheten.
Denne ”programvaren” er et resultat av tidligere erfaringer og tilpasninger, mange av dem fra barndommen.

Bevisste tanker kan lett forandres gjennom å motta informasjon: ved å lese en bok, høre på en foreleser, via samtale eller ved å se resultater av konkrete handlinger.

Dersom bevisst informasjon var alt som skulle til, hadde det vært enkelt å oppleve suksess på alle livets områder. Men før du har endret noe i underbevisstheten, fortsetter mange av mønstrene å gjelde. Tankemønster som leder vekk fra suksess og på den måten står i veien for å lykkes.

Grunnleggende overbevisninger i underbevisstheten har vidtrekkende virkninger, både positive og negative, på alle livets områder. De påvirker stemninger, relasjoner til andre, ytelse i arbeid, mental helse og til og med den fysiske helsetilstanden. Noen ganger opplever vi å tenke og handle slik at vi slår oss selv, uten at vi vil det.

Det er avgjørende å vite hvordan man kan forandre begrensninger til støtte for drømmer og mål på det underbevisste planet.

Hva er PSYCH-K™?

PSYCH-K™ – nøkkelen til å frigjøre tankemønster fra uønskete begrensninger og utløse menneskelig potensial!

PSYCH-K™ står for psykologisk kinesiologi og tilbyr et mangfold av sikre, enkle og effektive verktøy med etterprøvbar effekt for å “omskrive forstandens programvare” i underbevisstheten. Med disse verktøyene kan det som hemmer og begrenser deg omskapes til noe som bistår på veien til å lykkes … enkelt og lettvint.

PSYCH-K gir direkte støtte til kommunikasjonen mellom forstandens bevisste og underbevisste del. Det innebærer også prosesser som forsterker samhandlingen mellom begge hjernehalvdeler. I en ”whole-brain” tilstand reduseres motstanden mot endringer i den underbevisste programvaren som er utgått på dato.

PSYCH-K™: Potensiale

Lær hvordan du endrer underbevisste overbevisninger, enkelt og lettvint,
blant annet på følgende områder:

Livsglede:
• Forsterk livsgleden og opplevelse av flyt.

Helse og velvære:
• Reduser stress og forsterk fornemmelsen av optimal helse og vitalitet.
• Bli kvitt uønskete vaner (røyking, neglebiting, etc.).
• Nyttiggjøre forstandens helbredelseskrefter.

Personlig styrke:
• Øk forutsetningene for positive og besluttsomme handlinger.
• Forbedre karrieremuligheter.
• Forbedre idrettsprestasjoner.

Velstand:
• Erstatt gamle tankemønster om penger og øk tiltrekningskraften for ønsket velstand.
• Erfar overflod på alle livets områder.

Spiritualitet:
• Slipp løs underbevisst motstand mot inspirasjon i livet ditt.

Sorg og tap:
• Legg smertefulle minner bak deg og finn fram til større livsglede.
• Kjenn lettelsen av tilgivelse.

Relasjoner:
• Utvikle de relasjonene som du ønsker og fortjener.
• Forbedre din kommunikasjon og samhandling.

Få kontroll over overbevisninger istedenfor å være et offer for konsekvensene.
Lær hvordan du styrker linken til ditt ubegrensete potensial.

PSYCH- K ® kan blant annet brukes for å balansere:

Fobier
F.eks. mot edderkopper, slanger osv

Relasjoner
Hvis du f.eks.har et anstregt forhold til sjefen din, til en i familien osv.

Emosjoner
F.eks. problemer med angst

Sorg og tap
Mange sliter med stor sorg etter å ha mistet noen de er glad i. En balansering kan hjelpe deg å komme videre

Hverdagslige problemer
Det kan være hva som helst som du sliter med i hverdagen,
f.eks dårlig nattesøvn

Karriere
Få hjelp med å komme videre, og å gjøre suksesss i karrieren din

Avhengighet
F.eks. røyking, mat, osv.

Personlig styrke
Hjelp så du f.eks. skal føle deg sterkere som person, uten å være redd for påvirkninger utenfra

Økonomi
Man kan balansere mot dårlig økonomi,- så lenge det ikke går over i grådighet

Selv- verdi
F.eks. å få hjelp til å føle at man er mer verdt

Kommunikasjon
Hvis du f.eks har vanskelig for å si nei til telefonselgere, eller syns det er vanskelig å kommunisere generelt

Dødsangst
Hjelp til å bli kvitt dødsangst, som mange sliter med
Fødselstraumer

Translate »