Covid-19

Koronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjon. Mange koronavirus forårsaker lette forkjølelser, mens andre kan gi mer alvorlig sykdom og i noen tilfeller død.

Det nye koronaviruset SARS-CoV-2 ble oppdaget i januar 2020. Det har visse genetiske likheter med SARS-viruset (Severe Acute Respiratory Syndrome) som òg tilhører koronavirusfamilien. Viruset som forårsaker MERS (Middle East Respiratory Syndrome) er et annet koronavirus.

Smitte med SARS-CoV-2, skjer hovedsakelig i nærkontakt, ved at man eksponeres for dråper fra luftveiene som inneholder virus. Covid-19-syke personer er mest smittsomme i dagene rundt symptomstart. Man kan være smittet av SARS-CoV-2 uten å utvikle sykdom, men likevel føre smitten videre (asymptomatisk smitte). Betydningen av asymptomatisk smitte er fortsatt svært usikker, men sannsynligvis lavere enn fra personer som utvikler symptomer.

Hvor smittsomt er koronaviruset?

Beregninger anslår at én person som er smittet med koronaviruset i gjennomsnitt smitter 2–3 andre (2–4), mens én person med influensa smitte 1–2 andre. Sannsynligvis står under 20 prosent av de som er smittet med SARS-CoV-2 for 80 prosent av smitten. Dette tilsier at mange bekreftede syke ikke vil smitte videre, mens et mindretall vil smitte mange. Smittetallet vil trolig være lavere enn 2–3 i Norge både pga. lav befolkningstetthet og pga. iverksatte smitteverntiltak.

Inkubasjonstid

Inkubasjonstiden er tiden fra man blir smittet til man får symptomer på sykdom. Inkubasjonstiden er vanligvis 4-5 dager. Basert på oppdaterte tall, vil 98-99,9% av smittede utvikle symptomer innen 10 dager.

Symptom og sykdom

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til alvorlig sykdom og i sjeldne tilfeller dødsfall.
Noen kan ha covid-19 uten å utvikle symptomer. Dette gjelder særlig barn og yngre voksne. De som blir syke, får vanligvis først symptom fra øvre luftveier (vondt i halsen, forkjølelse, lett hoste), i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter. Magesmerter forekommer, i enkelte tilfelle diaré. Nedsatt smak- og luktesans er karakteristisk for sykdommen.

Sykdomsforløpet varierer mye fra person til person. Foreløpig ser det ut til at de typiske forløpene er:

  • Mildt forløp. Dette gjelder de fleste sjuke. Symptomene går over i løpet av en til to uker. Disse personene har sjelden behov for behandling fra helsevesenet.
  • Moderat forløp: Etter 4–7 dager med milde symptom får noen lungebetennelse med tung pust, forverring av hoste og stigende feber. En del har behov for behandling på sykehus. Røntgenundersøkelse av lungene kan vise forandringer som tyder på virus-lungebetennelse (lungeinfiltrat).
  • Alvorlig forløp: Symptomene er de samme som ved moderat forløp, men enkelte har i tillegg behov for intensivbehandling. Symptomene kan vare i 3–6 uker. Som ved andre alvorlige infeksjoner kan en se forskjellige komplikasjoner ved alvorlig covid-19, blant annet lungeskade, hjerte- og karsykdom og koagulasjonsforstyrrelser. (5-8). Dødsfall forekommer blant noen av de som blir alvorlig syke.

Kilde: FHI

Matveien mener:

At covid-19 er en sykdom, som er en undergruppe av SARS. Mutasjoner av SARS og koronavarianter har det alltid vært, det finnes flere tusen av disse, bl.a. influensasykdom.
Covid-19 er en mer heftig variant, som har vist seg å være mer dødelig hos syke og eldre.
Mutasjonene av covid-19 har også vist seg å være mer smittsomme.

Hva kan man gjøre for å forebygge Covid-19?

Vi i Matveien mener at det helt essensielle i en hver form for sykdomstilstand er et immunforsvar som fungerer optimalt.

Vitamin K

Hardt rammede korona­pasienter mangler K-vitamin, viser foreløpige forsknings­resultater

Vi vet ikke hva det skyldes, men det er oppsiktsvekkende, mener dansk ernæringsforsker.

Vitamin D
Det har vist seg at mennesker med et godt over gjennomsnittet verdier av vitamin D, klarer seg bra.
Det finnes faktisk ikke dokumentasjon på at ett eneste menneske med gode nivåer av vitamin D har dødd av Covid 19, under forskningsstudier:
«Bare én av de 50 som fikk D-vitamin trengte intensivbehandling, og ingen av dem døde, mens 13 i kontrollgruppen trengte intensivbehandling og to døde (p < 0,001)» Kilde: Tidsskriftet.no 

Les også følgende: (Engelsk)

Vitamins C, D can help prevent coronavirus, Oregon State University researcher says.
Supplements containing vitamins C and D, along with other micronutrients, can be a “safe, effective and low-cost” means to fight off the novel coronavirus and other acute respiratory tract diseases, according to an Oregon State University researcher.

Det er ikke bare vitamin D som er essensielt for et godt immunforsvar, men det har en enorm betydning for oss som bor i Norge.
Vi spiser virkelig ikke nok fet fisk og vi har definitivt ikke nok sol, dvs. de kildene som gir oss D-vitamin. Derfor er et godt tilskudd av vitamin D veldig viktig i forebygging mot covid-19 og koronaskykdom (samt mange andre virusinfeksjoner).

Vitamin C:
Det er ikke foretatt kliniske studier på eksakt behandling av Covid-19 med vitamin C-tilskudd.
Derimot er det tidligere gjort studier på vitamin C’s effekt på inflammasjoner, betennelsestilstander hos lungesyke, samt andre infeksjoner. Det er ingen grunn til at vitamin C ikke skulle ha lignende effekt på virusinfeksjon forårsaket av SARS-CoV-2, eller andre lignende DNA, eller RNA-virus.
Kilde: Vitamin C and Infections
US National Library of Medicine
National Institutes of Health

Sink og Covid-19
Fordeler med sinktilskudd for å forebygge og behandle COVID-19 støttes av en rekke vellykkede tilskudds-studier med fokus på luftveisinfeksjon.
I de fleste tilfeller var profylaktisk sinktilskudd mer effektivt enn terapeutiske inngrep.
Opptil 30% av vanlige luftveisinfeksjoner, kort kalt ”forkjølelse”, skyldes infeksjoner med koronavirus. Studier viste redusert alvorlighetsgrad, redusert hyppighet og varighet av forkjølelse etter sinkadministrering, avhengig av dosering, sinkforbindelse og starttid etter innledende symptomer. Viktigst, sinktilskudd til barn avslørte betydelige fordeler i forskjellige studier og reduserte 15% lungebetennelsesspesifikk sykdom og 19% av lungebetennelsessykdom i utviklingsland.
Kilde: The Potential Impact of Zinc Supplementation on COVID-19 Pathogenesis
US National Library of Medicine
National Institutes of Health

Vil du vite mer om forebygging og behandling av virusinfeksjoner med vitaminer, mineraler og urtemedisin?
Du kan bestille time her, enten for en ordinær time, eller for en førstegangskonsultasjon online.

Translate »