Depresjon

20 til 30 prosent av oss vil en eller flere ganger i livet oppleve en depresjon. Depresjon er med andre ord en vanlig psykisk helseplage. Å være deprimert kan føles vondt, tungt og ødelegge livsgnisten. Men det går an å komme ut av en depresjon, og du kan også lære deg å forebygge.

Hvis du har en depresjon vil du kanskje føle deg nedtrykt og tungsindig, eller sur og irritabel. Noen får konsentrasjonsproblemer og husker dårligere. Dette kan også være tegn på annen sykdom, så hvis du har det sånn i lengre perioder, ta kontakt med fastlegen din for videre utredning. Hvis det viser seg at du har en depresjon, kan du bli frisk og få det bedre med rett behandling og egen innsats. Det er ganske vanlig å ha angst i kombinasjon med depresjon.

Nedstemthet, tiltaksløshet, fortvilelse, redsel eller til og med sinne er blant det du kan kjenne på hvis du er deprimert. Kroppslige symptomer som søvnløshet eller å sove mye, unormalt stor eller unormalt dårlig appetitt kan også være tegn på depresjon. Symptomene kan variere fra person til person. Husk også at alle disse følelsene er noe som innimellom er vanlig og som ikke nødvendigvis betyr at du har en psykisk helseplage som trenger behandling. Mange ganger vil det gå over av seg selv, eller etter at du har snakket med en venn eller noen andre du har god kontakt med. Det er hvis de vanskelige følelsene ikke blir borte eller om de blir verre, at det kan være lurt å snakke med legen eller annet helsepersonell, for eksempel en helsesøster hvis du er ungdom.

Matveien.com mener:

Depresjon kan være et symptom på alt fra tidligere opplevelser, tillærte frykter og fobier, eller generell bekymringstendens.
Depresjon kan også bunne i kosthold, som kan trigge psykologiske reaksjoner, mangel på næringsstoffer og andre faktorer i livet, som f.eks. traumer, stress, dødsfall, m.m.

Vi mener at depresjon er en diagnose, som kan behandles med teknikker som «omskriver» hjernens måte å tenke på.
Vi bruker verktøy, som f.eks. Psykologisk Kinesiologi (Psych-K), for å avdekke grunnlaget for depresjonen, samt å behandle den med øvelser.

Les mer om Psych-K her.

Ved rådgivning om hva man kan gjøre med depresjon:

Translate »