Borreliose og nevroborreliose

Borreliose er en sykdom som skyldes infeksjon med bakterien Borrelia burgdorferi, som overføres til mennesker ved flåttbitt. Sykdommen kalles også Lymes sykdom

Det er store lokale variasjoner når det gjelder andelen av flått som inneholder smitte. Det er funnet smitte i alt fra 1-2 prosent til over 60 prosent av flått i ulike studier.

Stadium 1 – tidlig lokalisert infeksjon

Fra 2-30 dager etter et flåttbitt (som ikke alltid har blitt oppdaget!) ses et typisk, ringformet, svakt rødt utslett som brer seg utover fra bittstedet. Dette kalles erytema migrans – eller vandrende rødt utslett. Utslettet blir vanligvis større enn 5 cm i diameter, ofte omkring 15 cm, men kan også bli mye større. Det er vanlig at utslettet etter hvert får en avblekning i sentrum. De fleste (60-80 prosent) som blir smittet, får dette utslettet, men du kan være smittet selv om du ikke har hatt utslett. Samtidig med utslettet får du vanligvis litt sykdomsfølelse, men oftest forløper det hele uten feber. Dette første stadiet varer vanligvis 2-4 uker, og utslettet glir gradvis over av seg selv, også uten noen form for behandling.

Stadium 2 – tidlig utbredt sykdom

Dersom bakterien i tidlig fase spres med blodet til andre deler av kroppen, kalles det tidlig generell eller tidlig utbredt sykdom. Dette skjer vanligvis 4-8 uker, eventuelt helt opptil 12 uker etter flåttbittet. Mange har da hatt erytema migrans på forhånd. I denne fasen er det først og fremst spredning av bakterien til hjerne og nerver, eller til muskler og ledd som gir plager. Bakterien kan føre til en mild form for hjernehinnebetennelse med plagsom hodepine. Nerverøtter kan også bli angrepet og føre til smerter i nakke, skuldre, lår eller armer. Man kan også få betennelse i nerver og lammelser i enkelte nerver – ansiktslammelse er vanligst. Ved spredning til ledd er leddsmerter vanlig, og noen kan få hevelser i ledd. Ved tidlig spredning av bakterien kan også hjertet bli påvirket. Hos noen ser man mange ringformede utslett selv om man kun har fått ett enkelt flåttbitt.

Stadium 3 – sen utbredt sykdom

Stadium tre kan opptre måneder til år etter smitten hos personer som ikke har fått behandling med antibiotikum i stadium 1 eller stadium 2. Dette stadiet kan vise seg ved et utslett på oversiden av armer eller ben – det ses en blå/rød misfarging og huden blir arraktig og tynn. Sykdommen kan også vise seg ved kroniske leddsmerter eller ved hodepine, konsentrasjonsvansker, eventuelt lammelser og svekket følsomhet i områder av huden. Det er sådd tvil om flere diagnoser, som kan være opphavet til et sent stadie av borreliose.
I dag har vi ikke gode nok testmetoder for å avdekke om annen sykdom kan være forårsaket av borreliose.

Post Lyme syndrom (PTLDS)

Noen pasienter har plager med kroniske smerter, leddplager, hodepine og konsentrasjonsvansker i lang tid (mange år) etter borrelia-infeksjon. Dette gjelder også pasienter som har fått riktig antibiotikabehandling i tidlig stadium av sykdommen. Det er en del usikkerhet og uenighet både blant eksperter og pasienter om dette skyldes at infeksjonen blomstrer opp, eller om det er plager som skyldes skader etter tidligere infeksjon. Ekspertenes teori er at dette i de fleste tilfeller er forårsaket av skader på nerver eller ledd, og ikke et uttrykk for at bakterien fortsatt er til stede, men dette er ikke dokumentert i Norge.

Les mer om PTLDS på følgende sider:
Open Medicine Foundation
WebMD
Forskning.no

Nevroborreliose:

Nevroborreliose er en betennelse i nervesystemet som skyldes smitte med borrelia-bakterier.
Symptomene på nevroborreliose kan variere, og oppstår typisk akutt 4-8 uker etter flåttbitt. Noen får et rødlig utslett først (Erytema migrans), men mange husker verken flåttbitt eller utslett. I utgangspunktet kan alle deler av nervesystemet rammes, men det vanligste er påvirkning av nerverøtter, hjernenerver eller hjernehinner. Irritasjon av nerverøtter gir Bannwart syndrom med betydelige smerter i nakken eller ryggen som etter hvert stråler ut i arm, bein eller som et belte fra ryggen til magen. Smertene er ofte verst om natten. Vanlige smertestillende hjelper ofte lite. Følelsesendringer i huden i de smertefulle områdene er vanlig. Noen får også lammelser i armer/bein og vansker med kraft og koordinasjon. Halvsidig ansiktslammelse på grunn av betennelse i ansiktsnerven (facialisparese) er vanligst, spesielt hos barn. I sjeldne tilfeller kan bakterien også føre til betennelse i andre hjernenerver, hyppigst nerver som styrer øyemuskler, eller nerven til balanseorganet i øret.

Nevroborreliose kan også gi betennelse i hjernehinnene med symptomer som nedsatt allmenntilstand og influensalignende symptomer som hodepine, lysskyhet, nakkestivhet, slapphet og tretthetsfølelse. Feber og hodepine er ikke så vanlig, men kan forekomme. En sjelden gang kan sykdommen få et mer alvorlig forløp og gi betennelse i de sentrale delene av nervesystemet (hjernebetennelse eller ryggmargsbetennelse).

Matveien.com mener:

Borreliose og nevroborreliose er en ekstremt underdiagnostisert sykdom i Norge. Det finnes side opp og side ned i utenlandske tidsskrift som beskriver sykdom og senskader forårsaket av borreliose.

Vi mener at det finnes store forekomster av nevroborreliose, som er oversett og klassifisert som andre «sekkediagnoser» uten kjent opphav.

I Norge er det veldig mange diffuse sykdommer med en symptomliste som kan være identisk med borrelia-syke. ME, MS, Alzheimer, fibromyalgi, osv.
Dessverre finnes det ikke tilstrekkelig kompetanse i Norge på dette, så derfor er det tusenvis av mennesker som i dag reiser til utlandet for å bekoste behandling på egen hånd.
Noen blir friskere av dette, noen få blir helt friske og andre er det for sent for.
Testmetodene i Norge er dårlige, kunnskapen og behandlingen likeså.

I første omgang anbefaler vi at om du har tegn på borreliose med enten flåttbitt, ringformet utslett, eller andre klare symptomer, å komme deg til lege så fort som mulig og kreve langvarig antibiotikabehandling umiddelbart. Vi mener at Norges anbefalinger om 10-14 dagers behandling ikke holder, dette baserer vi på egen erfaring, samt dokumenterte tilfeller og studier i andre land.
Vi mener at det er kun langvarig antibiotikabehandling igangsatt tidlig i forløpet, som kan kurere borreliose.

Hvis man ikke får tilbud om langvarig antibiotikabehandling, er det ikke så mye annet å gjøre, enn å enten:
– Ta det man får og håpe på det beste
– Gå til en annen lege
– Reise til utlandet og bekoste behandling der
– Gjøre det man kan naturlig, for å styrke immunforsvaret og håpe at kroppen tar seg av infeksjonen på egen hånd (ikke anbefalt)

Vi har ingen alternative, eller kostholdsmessige råd for å kurere borreliose. Men om du er så uheldig å mistenke, eller å ha fått diagnosen, kan vi i det minste stille med årelang erfaring med flåttbåren sykdom, naturlig styrking av immunforsvar, kostråd, tips og råd til hvor man kan få hjelp, eller andre erfaringer med hvordan håndtere denne type sykdom.

Ved rådgivning om hva man kan gjøre ved borreliadiagnose:

Artikler:
– Slik kan borrelia gjøre deg syk for livet
– Chronic Lyme Disease – Complications
– Borreliosepasient får erstatning 10 år etter manglende behandling
– SIKRE pasienters rettigheter til behandling i andre EØS-land!!
– Borrelia-infeksjon og Revmatisk sykdom

Translate »