PTLDS

Post Treatment Lyme Disease Syndrome

Lyme sykdom (borrelia) er forårsaket av infeksjon med bakterien Borrelia burgdorferi. Selv om de fleste tilfeller av borreliose kan helbredes med et 2- til 4-ukers forløp med orale antibiotika, kan pasienter noen ganger ha mange nevrologiske symptomer, samt smerte, utmattelse eller vanskeligheter med konsentrasjon og andre symptomer som varer i mer enn 6 måneder etter at behandlingen er ferdig.
Denne tilstanden kalles Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS).

Dessverre er det ingen påvist behandling for PTLDS. Selv om antibiotikabehandling er behandling for tidlige stadier av borreliose, har National Institutes of Health (NIH) funnet at prognosene ikke er bedre for pasienter som fikk ytterligere langvarig antibiotikabehandling i sent stadie, enn for pasienter som fikk placebo.

Det er diskusjoner om hvor vidt en PTLDS går over av seg selv, eller manifesterer seg som andre symptomer og diagnoser etter hvert.

Les mer om PTLDS i følgende artikler:

POST-TREATMENT LYME DISEASE SYNDROME IS A SERIOUS PROBLEM

Study Shows Evidence of Severe and Lingering Symptoms in Some after Treatment for Lyme Disease

 Post Treatment Lyme Disease Syndrome

Lyme bacteria survive 28-day course of antibiotics months after infection

Translate »