Hva er lektiner?

Forskning viser at det skjer en kjemisk reaksjon mellom blodet og maten du spiser. Vi kan bekrefte dette ved hjelp av en faktor som kalles lektiner (et protein).

Lektiner er det rikelig av og i matvarer vi spiser daglig forekommer ulike typer av dette proteinet. De har agglutinerende – sammenlimende – egenskaper som virker inn på blodet.
Når du spiser mat som inneholder proteinlektiner som er uforenelige med blodtypen din, angriper lektinene et organ, og begynner i agglutinere blodceller i dette området.

Det som skjer er at lektiner saboterer funksjonen, forstyrrer fordøyelsen, insulinproduksjonen, stoffskiftet og hormonbalansen. Dette fører til sykdom eller plager hos mange mennesker. Alt etter hvilken blodtype du tilhører er du disponert for forskjellige lidelser.

Translate »