Om hårmineralanalyser

Hvorfor bruke hår?
Hår er et utmerket vev å bruke for måling av kroppens mineralstatus. Det er både letthandterlig og pålitelig. Kliniske undersøkelser har vist at en riktig innsamlet hårprøve avslører kroppens nivåer av både livsviktige mineraler og farlige toksiske metaller. En hårmineralanalyse avslører på en unik måte det indre miljø i kroppens celler under en lengre tidsperiode, som andre analysemetoder har problemer med å vise.

Hva er en hårmineralanalyse?
Hårmineralanalyse er en målemetode som måler mengden mineraler i håret. Denne analysen blir som et speilbilde av cellene i kroppen. Dog med visse begrensninger som det blir tatt hensyn til i analysen.

Hårprøven sendes til Trace Elements Inc. Dallas, USA – et internasjonalt svært anerkjent autorisert laboratorium.

Trace Elements, Inc. er i dag verdens ledende på dette området, og deres pålitelige hårmineralanalyser anses å være i særklasse. Der prepareres håret for så å gå gjennom en mengde ulike kjemiske og høytempererte prosesser. Avanserte analysemetoder av mineralinnholdet i kroppen. Grunnleggeren av Trace elements, Inc. Dr. David L. Watts er internasjonalt et meget aktet navn innen ernærings- forskningen og benyttes som foredragsholder over hele verden. Dr. Watts’ internasjonale storhet gir ytterligere garanti for høyt stilte kvalitetskrav.

Utforming av ernæringsprogrammet
Med hver analyse følger et komplett, skreddersydd program, både når det gjelder kostveiledning og hva man skal ta av vitaminer/mineraler for å komme i balanse.

Det er en absolutt nødvendighet når man utformer et kosttilskuddsprogram at man har et klart bilde av kroppens kjemi. En hårmineralanalyse gir et komplett bilde av hvert menneskes personlige ernæringsstatus.

Etter 3 måneder bør man følge opp med en ny analyse. Denne analysen er kanskje vel så spennende som den første. Da vil man se hva kroppen har klart å ta opp av det man hadde for lite av, og ”renset ut” det man hadde for mye av.

Hvordan går man frem?
Ved første konsultasjon får du en veiledning om hårmineral-analyser. Du intervjues om din sykdomshistorie, og det klippes ca 150 mg hår av de innerste 2-3 cm nakkehår.

Det tar ca 3 uker før analysen kommer tilbake fra Trace Elements, Inc Dallas, USA. Du må da komme til en ny konsultasjon for å få personlig veiledning ut fra hårmineralanalysen.

Hvorfor bør man teste sitt mineralnivå?
Mineralene er livsviktige komponenter i en mengde kjemiske reaksjoner i alle faser av livsprosessen. Mineralene er kroppens grunnbyggestener. For å ta noen eksempler:

SINK: Mangel sees bl.a. hos de med spiseforstyrrelser, Candida og dårlig immunforsvar. Sink er nødvendig i over 300 enzym – og hormon reaksjoner.

NATRIUM: For høye verdier assosierer med høyt blodtrykk.

MAGNESIUM: Behøves for normal muskelfunksjon, først og fremst for hjertemuskulaturen. Mangel assosieres med uro, angst, søvnproblemer og økt risiko for hjerte problemer.

KALIUM: Er viktig for normal næringstransport til cellene. Mangel kan forårsake muskelsvakhet, depresjon, og apati.

Tester gjort i England og Statene på kriminelle ungdommer med store adferdsforstyrrelser som aggresjon, voldelighet, hyperaktivitet (ADHD), depresjoner, etc. viste at samtlige ungdommer hadde mangler på kalsium, magnesium, sink og krom. Mange hadde også altfor mye kobber, og de var bly-og/eller kvikksølvforgiftet. Når de fikk de rette kost- tilskudd forandret adferden seg radikalt i løpet av kort tid.

Eksempel
Tretti til førti dager etter en akutt blyeksponering kan det være vanskelig og oppdage for høye verdier i blodet. Dette skyldes IKKE at blyet har forlatt kroppen. I stedet har det lagret seg i kroppsvev som lever, benbygning, tenner, og hår.

En hårmineralanalyse avslører den faktiske blyforekomst i kroppen.

Man kan ha så lavt kalsiumnivå at det t.o.m. forårsaker sterk beinskjørhet uten at det vil vises merkbare forandringer i en blodtest. En hårmineralanalyse kan derimot avsløre eventuelle mangler.

Man kan lide av anemi lenge før en blodanalyse avslører det lave jerninnholdet. En hårmineralanalyse kan avsløre dette lang tid før kliniske symptomer foreligger.

BESTILL HÅRMINERALANALYSE