Tester

Candida symptomtest online, eller:
Du får tilsendt et grundig spørreskjema pr. post, eller mail. Svarene analyseres og du vil få et svar som tilsier muligheten for om om du har candida, eller ikke.

Testen er en indikasjon og tips til dietter og kurer følger første konsultasjon. Ved tilrettelagt program for å behandle candida, ta kontakt på Mail, eller bestill online konsultasjon her.

Spenglersan-test
I et menneskes blod, er det pga. tidligere sykdommer og arvelige annlegg, cellulære antigener tilstede, disse sitter fast på erytrocyttens overflate, som er de røde blodelegemer som transporterer oksygen rundt i kroppen. Spenglersaner/Polysaner virker som antigener og når de blandes med blodet utløses en antistoffreaksjon. Det fører til en agglutinasjon, sammenklumpning av erytrocytterne, dette er samtidig målestokk for antistoffmengden.
Vi har 10 spenglersan/polysan: A, D, DX, E, G, K, OM, R, T.
Man kan med Spenglersaner lage en koloid test som kan brukes som diagnoseform.
Med Spenglersaner/Polysaner vil man prøve å få utviklingen til å gå baklengs og gjenopprette symbiosen. De understøtter kroppen i dens egne regenerasjonsprosesser. Man snakker om en form for regressiv vikariasjon

Proteinintoleranse (gluten/casein – mel og melk)
Peptider er ufullstendig nedbrutte proteiner, og består av kjeder av aminosyrer. Fra kasein (melkeprotein) og gluten (fra mel) kan man også få dannet slike peptider, og noen av disse har opioid (morfinliknende) virkning. Disse kalles casomorfiner, gliadorfin og gluteneksorfiner.

Testen analyserer peptider i urin og det er nødvendig med konsultasjon.

Det er viktig å ikke gå på noen form for diett i forkant, og testen må utføres om morgenen, etter faste om natten.

Intoleranser påvises og diettforslag legges frem etter at resultatene foreligger.

Matintoleransetest
De aller fleste vet om de har en allergi overfor et eller annet. Allergi gir en mer eller mindre akutt reaksjon, intoleranse er mer «snikende».
Matintoleranse er et stadig økende problem, men de fleste mennesker er ikke klar over at det kan være en sammenheng mellom de plagene de har, og maten de spiser.

Matintoleranse er vanskeligere å oppdage, fordi det er bruk av matvaren over lengre tid, som fører til irritasjon/forgiftning. Hvis man ikke oppdager hvilke matvarer man er intolerant overfor, vil det på sikt kunne utvikle seg til en allergi mot disse matvarene.

Hårmineralanalyse
150 mg hår kan avsløre om kroppens mineraler er i balanse!

Ved hjelp av en hårmineralanalyse får du vite hva kroppen din trenger. Du får kostholds- veiledning og beskjed om hvilke kosttilskudd du skal ta for å rette opp eventuelle ubalanser som oppstår.

Translate »